انواع چای
۰

در ایران بنا بر موقعیت جغرافیایی و تفاوت ذائقه‌ی مردم در شهرهای مختلف ذائقه‌ی مردم نیز متفاوت است. درشت‌ترین نوع چای، چای قلمی نام دارد و دلیل نام‌گذاری آن، شباهت خرده‌های چای خشک به قلم است. انواع چای از لحاظ اندازه‌ی خرده‌های چای خشک یا از لحاظ ظاهری، از درشت‌ترین خرده‌های چای خشک به ریزترین دسته‌بندی می‌شود:

 •  چای قلم
 • چای نیم‌قلم
 • چای شکسته
 • چای شکسته‌ی نیمه‌ریز
 • چای باروتی یا چای ریز
 • چای کله مورچه یا CTC 

  ترکیب‌های مختلف چای سیاه معطر کلاسیک شامل موارد زیر هستند:

  • ارل گری: که از طریق ترکیب طعم‌دهنده‌ی نوعی مرکبات شبیه ترنج و طعم‌دهنده‌ی مرکبات معطر می‌گردد.
  • چای ماسالا: که از ترکیب با انواع ادویه‌جات بدست می‌آید.
  • چای سیاه معطر شده با عطر میوه‌جات یا گل‌ها، مانند چای سیاه گل سرخ.

ارسال یک دیدگاه

بالا

X