سیمای صنعت چای در ایران
۰

چای توسط فرد میهن دوستی به نام کاشف السلطنه ملقب به ”چای کار” در زمان ناصرالدین شاه در سال ۱۲۷۵ به ایران آمد و کشت شد.

هم اکنون ۳۲ هزار هکتار از اراضی شمال کشور (حدود ۹۰ درصد در استان گیلان و حدود ۱۰ درصد در استان مازندران) به کشت چای رواج دارد. در این محدوده طبق آمار سازمان چای کشور ۱۸۴ کارخانه چای وجود دارد و سالانه حدود ۱۹۲.۶۷۰ تن برگ سبز تولید می شود. چای در ایران بر اساس آمار منتشر شده رسمی، با سرانه مصرف ۱/۵ کیلوگرم در کشور و با مصرف حدود ۱۲۰ هزار تن مواجه میباشد. از این مقدار ۱۵ الی۲۰ درصد از منابع داخلی و مابقی از منابع خارجی تامین می شود.

  • جمعیت ایران حدود ۱ درصد جمعیت جهان است، اما بالغ بر ۲/۵ درصد مصرف کل جهان به ایران تعلق دارد.
  • بر اساس آخرین آمار ۷۱/۳ درصد باغهای چای ایران زیر یک هکتار، ۲۳/۴ درصد باغها یک تا پنج هکتار و ۵/۳ درصد باغها بیش از ۵ هکتار است.

ارسال یک دیدگاه

بالا

X