طعم چای های مختلف
۰

یک فنجان چای تلخ
که با دستان تو داغ شده باشد
و با لبخند زیبای تو شیرین
در یک روز سرد زمستانی
تمام چیزی ست که من می خواهم

ارسال یک دیدگاه

بالا

X