جشنواره یلدا

چای معطر نعناع فلفلی

20000 تومان
۱۵۰۰۰ تومان

چای سبز

چای سبز

15000 تومان
۱۰۰۰۰ تومان

چای سیاه دارچین

چای سیاه دارچین

20000 تومان
۱۵۰۰۰تومان

چای شکسته

چای شکسته

93000 تومان
۶۹۰۰۰ تومان

چای بهاره

چای بهاره

35000 تومان
۲۶۰۰۰ تومان