چای مخلوط ۵۰۰ گرمی نارنجی
۰

ترکیبی از انواع چای خارجه و داخله می باشد بهترین زمان دم کشیدن حداقل ۸ دقیقه می باشد که پس از دم کشیدن دارای طعم و عطر مطلوبی می باشد.مخلوط چای داخله و خارجه سالیان زیادی است که توسط کارشناسانچای بلدرچین تهیه و در دسترس همگان قرار می گیرد.محصولی از باغات هندوستان و ایران است.

ارسال یک دیدگاه

بالا

X