بنر

واحد تولیدی حسینقلی رزاقی دریانی در سال ۱۳۴۹ با ثبت علامت تجاری بلدرچین و نوربخش فعالیت خود را در زمینه تجارت و بسته یندی چای آغاز کرد و با توجه به تجربه وخوش نامی که در بازار چای کسب نمود، توانست در مدت کوتاهی نام و بسته بندی خود را در مناطقی که سال ها در اختیار تجار بزرگ چای قرار داشت، از آن خود نماید.